Nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú của khách sạn Kim Liên

Xem mô tả

28

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Đặng, Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn