Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Chí Đức
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

f4c481e2-8410-4369-842f-19937af9a26f.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 150.79 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0