Nghiên cứu các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng đến các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao trên địa bàn Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

20

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Minh Tuấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

c8f6d8cb-89d5-405e-a267-50df33c54588.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 192.87 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 20 Lượt tải: 0