Nhân tố tác động đến công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Lê, Thị Nhung
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

51effce4-2877-45bf-8044-07ec343fecbf.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 1.66 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1