Phát triển truyền thông thương hiệu Doppelherz cho sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty CP Mastertran trên môi trường số

Xem mô tả

21

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Hương Ly
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập