Quản trị cơ sở vật chất bộ phận buồng khách sạn Hyatt Regency West Hà Nội

Xem mô tả

223

Xem & Tải

51

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hoàng, Khánh Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn