Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm đồ điện gia dụng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi trên thị trường Hà Nội

Xem mô tả

12

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hoàng, Quỳnh Yên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập