Hoàn thiện tổ chức đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel), Đà Nẵng

Xem mô tả

26

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Tuyết
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn