Hoàn thiện tổ chức đãi ngộ nhân lực tại Công ty TNHH du lịch Trần Việt, Hà Nội

Xem mô tả

9

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trương, Thị Yến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn