Phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng cho sản phẩm Body Beauty Slim của công ty TNHH Mihaco Việt Nam trên thị trường miền Nam

Xem mô tả

9

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Ngô, Thị Hải Yến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập