Nâng cao chất lượng nhân lực tại nhà hàng Oven D’or của Khách sạn Sheraton Hà Nội

Xem mô tả

32

Xem & Tải

28

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hà, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn