Hoàn thiện quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn The Vissai Ninh Bình

Xem mô tả

36

Xem & Tải

27

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Đinh, Thị Huyền
Nhà xuất bản
Nxb. Hà Nội
Trích dẫn