Phát triển hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm ghế Sofa Indochine tại Hà Nội của Công ty Tư vấn Thiết kế Kiến Trúc và Nội thất Bois

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Băng Tâm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập