Hoàn thiện chính sách phân phối của nhà hàng Oven D’or, khách sạn Sheraton Hanoi, Hà Nội

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Khương, Thị Thuỳ Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn