Hoàn thiện marketing mục tiêu cho tuyến sản phẩm Pod của Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Ditech trên thị trường Mỹ

Xem mô tả

17

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Ninh, Thị Bích Loan
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập