Nghiên cứu hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch của các tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thị Xuân Hồng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

01707c8f-2e76-4ebc-a701-bf16a6cad801.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 238.72 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 4 Lượt tải: 2