Quản trị kênh phân phối sản phẩm rượu vang của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ quốc tế Cao Minh trên thị trường Hà Nội

Xem mô tả

6

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập