Nâng cao chất lượng nhân lực tại bộ phận buồng của khách sạn Novotel Suites HaNoi

Xem mô tả

48

Xem & Tải

29

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hà, Thị Điệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn