Nghiên cứu sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Nguyễn, Thị Hằng
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

976d815a-36c1-48fa-a816-babf8cfff03f.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 1.93 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 15 Lượt tải: 0