Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển bền vững của các địa phương ở Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Hoàng Việt
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

9017e816-1e6c-4a66-b0a9-9ce221aaf046.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 316.83 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 6