Ấn phẩm:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm mỹ phẩm hữu cơ của giới trẻ trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

16

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Thị Ánh
Phạm, Lệ Chi
Vũ, Thị Bình
Nguyễn, Diệu Quỳnh
Nguyễn, Thúy Nga
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép