Ấn phẩm:

Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt nam

Xem mô tả

1

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Quản lý nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung không còn thích hợp, phương pháp quản lý kinh tế đang được đổi mới đồng thời với việc thiết lập và sử dụng các công cụ mới phù hợp có hiệu quả hơn thay thế một bộ phận hệ thống chỉ tiêu kế h
Mô tả
Năm xuất bản
1995
Tác giả
Đinh, Văn Sơn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

TS-0011.pdf

Dung lượng: 9.62 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép