Ấn phẩm:

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi thanh toán qua app Mobile Banking khi mua sắm của sinh viên các trường đại học tại Hà Nội

Xem mô tả

10

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu
Lê, Thị Thu Thủy
Kim, Thị Hằng
Đinh, Thị Phương Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép