Ấn phẩm:

Ứng dụng mô hình kiểm định Granger Causality trong đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp FDI của Trung Quốc đối với tăng trường kinh tế của các nước Asean

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Trình bày lý thuyết, phân tích thực trạng, đề xuất mô hình kiểm định Granger Causality trong đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp FDI của Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế của các nước Asean
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Thái, Thu Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép