Ấn phẩm:

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư quốc tế Ý - Việt trên thị trường Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

48

Xem & Tải

46

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Trần, Trung Hiếu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép