Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ thanh toán tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Phùng, Trung Đức
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép