Ấn phẩm:

Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific – Trung tâm hỗ trợ

Xem mô tả

25

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Cao, Thị Thúy Ái
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép