Ấn phẩm:

Kế toán thuế

Xem mô tả

107

Xem & Tải

39

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận chung về kế toán thuế, qui định về quản lí thuế; hướng dẫn một số nội dung về kê khai, quyết toán, kế toán các loại thuế: kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế xuất nhập khẩu. . .
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Phú Giang
Nhà xuất bản
Tài chính
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép