Ấn phẩm:

Đào tạo kỹ năng viết tiếng anh học thuật cho mục đích công bố quốc tế của giảng viên trường Đại học Thương mại

Xem mô tả

8

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về công bố quốc tế, các tiêu chuẩn và khó khăn trong công bố quốc tế; cơ sở lí luận về kĩ năng viết học thuật; cơ sở lí luận về thiêt kế chương trình đào tạo; khảo sát thực trạng và nhu cầu, thiết kế chương trình đào tạo kĩ năng vi
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Lan Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép