Ấn phẩm:

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

Xem mô tả

14

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Sống Đà
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trần, Quỳnh Như
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép