Ấn phẩm:

A Study on Problems Faced by English-majored Students at Thươngmai University in English Verbal Communication with Foreigners and Suggested Solutions

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

35

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Le, Thi Hang Huong
Nhà xuất bản
Thuong mai University
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép