Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tràng An

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Tràng An
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Phạm, Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép