Ấn phẩm:

Chiến lược cạnh tranh mặt hàng giấy vở của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Xem mô tả

46

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về chiến lược cạnh tranh sản phẩm. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược cạnh tranh mặt hàng giấy vở của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Phạm, Hà Nhi
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép