Ấn phẩm:

Hoàn thiện hoạt động marketing mix dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Sở giao dịch 1

Xem mô tả

41

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Trình bày một số lí luận, nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng TMCP quân đội - sở giao dịch 1 đến năm 2020, tầm nhìn 2025.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Cao, Xuân Thắng
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép