Ấn phẩm:

Quản lý nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Xem mô tả

13

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Ngô, Quang Độ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép