Ấn phẩm:

Vận dụng mô hình Klems để phân tích tăng trưởng năng suất ngành ở Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, phương pháp nghiên cứu, vận dụng mô hình Klems để phân tích tăng trưởng năng suất ngành ở Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Phan, Thế Công
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép