Ấn phẩm:

Chiến lược marketing của Tổng công ty viễn thông Mobifone

Xem mô tả

74

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và định hướng, quan điểm và giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing dịch vụ di động của Tổng công ty viễn thông Mobifone
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Tiến Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép