Ấn phẩm:

Nghị định 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Giới thiệu toàn văn Nghị định 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2016
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Việt Nam
Nhà xuất bản
Tệp tin

d377f715-180d-4769-be38-73aff240d7cb.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 347.92 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép