Ấn phẩm:

Những vấn đề pháp lý về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện cải cách kinh tế ở nước ta hiện nay

Xem mô tả

1

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Những vấn đề lý luận cơ bản về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Phương hướng, giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới, phát triển doanh nghi
Mô tả
Năm xuất bản
2008
Tác giả
Trần, Thành Thọ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0079.pdf

Dung lượng: 21.44 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép