Ấn phẩm:

WTO và phát triển thương mại Việt Nam

Xem mô tả

32

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Giới thiệu quá trình hình thành, chức năng, nguyên tắc và cơ chế hoạt động của WTO; các quy định của WTO và tác động của nó đến hoạt động kinh doanh; WTO với các nước đang phát triển và Việt Nam; cơ hội thách thức và những vấn đề đặt ra để phát triển thươ
Mô tả
Năm xuất bản
2007
Tác giả
Doãn, Kế Bôn
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép