Ấn phẩm:

Nâng cao năng lực cạnh tranh sảnn phẩm nữ trang của chi nhánh công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC miền Bắc

Xem mô tả

6

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nữ trang của Chi nhánh công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC Miền Bắc
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thu Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép