Ấn phẩm:

Thông tư về quản lý website thương mại điện tử

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

86

Tóm tắt
Tài liệu số toàn văn Thông tư số 47/TT-BCT ngày 5 - 12 -2014 của Bộ Công thương về quản lý website thương mại điện tử
Mô tả
Năm xuất bản
2014
Tác giả
Bộ, Công Thương
Nhà xuất bản
Tệp tin

TT47-2014-TT-BCTQuan ly website tmdt.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 953.55 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 86 Lượt tải: 0

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép