Ấn phẩm:

Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

Xem mô tả

15

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Trình bày thành 6 chương và định dạng theo các chuyên đề ngữ pháp như: lý luận chung, từ, từ tổ, thành phần câu, câu đơn, câu phức.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép