Ấn phẩm:

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đưa ra một số đề xuất nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần cồng thương Việt Nam - chi nhánh Tây
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đặng, Thanh Thuỷ Anh
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép