Ấn phẩm:

Nghiên cứu đối chiếu thuật ngữ Marketing Anh-Việt trong giao dịch thương mại

Xem mô tả

11

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, đối chiếu đặc điểm cấu tạo thuật ngữ marketing tiếng Anh và tiếng Việt trong giao dịch thương mại
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép