Ấn phẩm:

Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy xây dựng của công ty cổ phần phát triển máy xây dựng Việt Nam

Xem mô tả

26

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Chu, Thị Lan
Trương, Quang Minh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép