Ấn phẩm:

Quyết định 1383/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
Nhà xuất bản
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tệp tin

d8de9ed5-d8e7-4b3f-9fbf-23ea84a48e48.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 2.59 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 0

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép