Ấn phẩm:

Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội , Chi nhánh Hà Nội

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Xuân Nga
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

Luận văn_Nguyễn Thị Xuân Nga_21BM0101059 bản cuối.pdf

Dung lượng: 1.92 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép