Ấn phẩm:

Giáo trình quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Xem mô tả

197

Xem & Tải

93

Tóm tắt
Trang bị cho người học các kĩ năng phân tích và ra quyết định về lựa chọn và tổ chức huy động vốn, ra quyết định xây dựng danh mục đầu tư, tổ chức đo lường và đánh giá kết quả hoạt động; lập kế hoạch R&D nhận dạng, đo lường, thiết kế các mô hình, đưa
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép