Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Tiên Sơn

Xem mô tả

39

Xem & Tải

45

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Ngọc Hải
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

NGUYỄN NGỌC HẢI.pdf

Dung lượng: 1.67 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 43 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép